Kongre Davet

Prof. Dr. Seval Akgün  & Prof Dr. A.F. Al ASSAF (Kongre Başkanları)

Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD), Amerika Sağlıkta Kalite Enstitüsü (AIHQ) ve Integrated Solutions for Healthcare Quality, ABD işbirliği, Türk Standartları Enstitüsü, TÜRKAK, Avrupa Kalite Derneği, Kal Der, Başkent Üniversitesi ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile düzenlenecek olan X. Uluslar arası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi’ne bildiri özeti ve poster sunumlarınız için davetlisiniz. Kongre 11-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecektir.  Devamı>>>